Inloggen bij de belastingdienst: Let op!

Vanaf 1 oktober kun je bij de belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of sms-controle. Dus niet meer allen met gebruikersnaam en wachtwoord.
Reden hiervoor is dat de kans hierdoor kleiner wordt dat iemand anders met jouw gegevens inlogt en zo worden je gegevens beter beschermt.

Dus download de DigiD app en activeer deze. Met deze app hoef je geen wachtwoord te onthouden, alleen een pincode die je zelf kiest.
Via sms-controle kan ook. Dan moet je een activeringscode aanvragen. Lees hier meer over op digid.nl

MariseInloggen bij de belastingdienst: Let op!
read more

Bekendmakingen prinsjesdag

Bijgaand een samenvatting van aankomende wijzigingen op fiscaal gebied:

 • De zelfstandigenaftrek gaat sneller omlaag dan in eerdere jaren bepaald en eindigt in 2027 op € 900. De startersaftrek blijft wel ongewijzigd.
 • De fiscale oudedagsreserve (for) wordt afgeschaft. Doteren is per 1-1-2023 niet meer mogelijk.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat op 1-1-2023 naar € 0,21 (is nu € 0,19) en per 1-1-2024 naar € 0,24.
 • De middelingsregeling, waarbij je fluctuerend inkomen 3 jaar kon middelen, wordt afgeschaft. De laatst mogelijke middeling is 2022-2023-2024 (en dus alles wat daarvoor zit).
 • In de vennootschapsbelasting wordt de 1e schijf verlaagd van € 395.000 naar € 200.000, waardoor je dus sneller in de 2e schijf kunt komen. En daarnaast wordt het percentage van de 1e schijf verhoogd van 15% naar 19%. Dus aan 2 kanten nadelig.
 • De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (‘jubelton’) vervalt per 1-1-2024. In 2023 mag er slechts een kleine € 29.000 geschonken worden.
 • Voor particulieren wordt de btw op levering en installatie van zonnepanelen 0% per 1-1-2023. Dit met name om de belastingdienst te verlichten, want zij hadden hierdoor vele administratieve lasten.
 • De vrijstelling voor ondernemers met betrekking tot de bpm op bestelauto’s komt per 1-1-2025 te vervallen. Daarmee worden deze auto’s gelijk getrokken met de personenauto’s. De hoop is dat hierdoor meer ondernemers gaan kiezen voor elektrische bestelauto’s.
 • In box 3 wordt het tarief jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrije vermogen gaat ook omhoog en wordt per 1-1-2023 € 57.000 per persoon en dus € 114.000 bij partners.
 • De aanslagen van box 3 die nog niet definitief zijn vastgesteld, vallen onder de wet ‘Rechtsherstel box 3’. Hierbij wordt gekeken of er bij een nieuwe berekening, gunstigere uitkomsten zijn. Is dat zo, dan wordt die berekening toegepast.
 • Tot slot komt er dan een ‘Overbruggingswet box 3’ waarbij de berekening voor sparen en beleggen wordt aangepast, maar nog steeds op forfaitaire basis. De verwachting is dat in 2026 of 2027 er een berekening gaat komen op basis van werkelijk rendement.
MariseBekendmakingen prinsjesdag
read more

Einde coronasteunpakket

Per 1 april aanstaande stopt het door het kabinet ingestelde coronasteunpakket. Ondernemers kunnen vanaf 1 april dus geen NOW, TVL en Bbz meer aanvragen.
Het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden eindigt ook op 1 april. Dat betekent niet dat per direct de openstaande schulden terugbetaald moeten worden. De belastingdienst gaat zorgen voor een betalingsregeling die start op 1 oktober 2022 met een termijn van 60 maanden.

MariseEinde coronasteunpakket
read more

Jubelton wordt verlaagd en afgeschaft

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt in 2023 verlaagd naar € 27.231. Daarmee wordt de vrijstelling gelijk gesteld aan de éénmalige verhoogde schenking van ouder naar kind. Dus feitelijk wordt de jubelton voor schenkingen ouder-kind al in 2023 afgeschaft en schenk je dan dus gewoon de verhoogde vrijstelling.  Als je aan iemand anders dan ouder-kind voor een huis wilt schenken, is er dus nog de jubelton vrijstelling.
In 2024 wordt de jubelton definitief afgeschaft.

Dus wil je nog gebruik maken van de de oorspronkelijke jubelton van € 106.671, doe het dan nog dit jaar.

 

MariseJubelton wordt verlaagd en afgeschaft
read more

Nieuwe huisstijl

Na 14 jaar de bekende huisstijl, vond ik het tijd voor iets nieuws. Een huisstijl die meer overeenkomt met de website. En daarom heeft een bevriende ontwerper een logo, briefpapier en een favicon voor me ontworpen. Zo langzamerhand gaat alles daarom over van het bekende groen naar..

 

Dus Sanne, dank je wel!

MariseNieuwe huisstijl
read more

Belastingvrij schenken verhoogd

In 2021 is er een tijdelijke verhoging van alle schenkingsvrijstellingen met € 1.000.

Daardoor gelden nu de volgende bedragen:
– ouders aan kind € 6.604
– ouders aan kind 1-malig tot 40e verjaardag € 26.881
– ouders aan kind voor dure studie € 55.996
– schenking voor eigen woning € 105.302
– schenking aan anderen dan kind € 3.244

MariseBelastingvrij schenken verhoogd
read more

Voorlopige aanslag 2021

De komende weken stuurt de belastingdienst aan velen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021. Kijk die aanslag goed na want de belastingdienst baseert deze aanslag op de definitieve aanslag 2019 of de voorlopige aanslag 2020.
Deze kan momenteel wel eens te hoog zijn. Vraag dan tijdig verlaging aan, zodat je niet maandelijks teveel moet betalen.

 

MariseVoorlopige aanslag 2021
read more

Corona-maatregelen naar aanleiding van de nieuwe lockdown

De overheid heeft een aantal maatregelen verlengd of aangepast naar aanleiding van de lockdown die is ingegaan op 15 december.

 • De aanvraag voor NOW3 (loonkostensubsidie) is verlengd. Aanvragen kan nog t/m 27 december. De uitkering kan lopen tot juli 2021.
 • De TOZO (bijstand voor zelfstandigen) loopt nog steeds. De uitkering is nu wel afhankelijk van inkomen van de partner. Aanvragen gaat via de eigen gemeente, dus kijk daar voor de precieze regeling.
 • De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is opengesteld voor alle SBI-codes. Dit kan per kwartaal worden aangevraagd.
 • In het 4e kwartaal 2020 krijgen horeca ondernemingen een extra vergoeding voor kosten van voorraad en aanpassingen.
 • Het bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen is verlengd.
MariseCorona-maatregelen naar aanleiding van de nieuwe lockdown
read more

Wat wijzigt er fiscaal in 2021?

Even kort op een rijtje een aantal zaken die wijzigen met ingang van 2021:

 • Het belastingvrij vermogen in box 3 gaat van € 30.846 naar € 50.000 per persoon
 • Het belastingtarief in box 3 gaat van 30% naar 31%
 • Het basistarief inkomstenbelasting gaat van 37,35% naar 37,10%. Het toptarief blijft ongewijzigd op 49,5%
 • De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd naar € 6.670
 • Er komt een nieuwe investeringskorting (BIK). Hierbij zorgt investeren voor afdrachtvermindering op de loonbelasting
 • Er wordt een vliegbelasting ingevoerd van € 7,845 per passagier
 • De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 200.000 en het tarief gaan omlaag naar 15%
 • Er komt variatie in de overdrachtsbelasting bij aanschaf van een eigen huis. Jongeren betalen 0%, normaal is 2% en beleggers betalen 8%
 • De bijtelling voor nulemissie auto’s gaat van 8% naar 12%
 • De vrijwilligersvergoeding wordt € 1.800 per jaar of maximaal € 180 per maand
 • De vrijstelling schenkbelasting voor kinderen wordt € 6.604 en voor overigen € 3.244

Neem voor toelichting op bovenstaande cijfers indien gewenst contact met mij op.

MariseWat wijzigt er fiscaal in 2021?
read more

Vooraankondiging dwangbevel belastingdienst

De belastingdienst verstuurt momenteel brieven naar ondernemers en particulieren die een belastingschuld hebben openstaan waarvoor ze al een aanmaning hebben ontvangen. In deze brief geeft de Belastingdienst aan dat als de ondernemer / particulier dit bedrag niet betaalt, hij binnenkort een dwangbevel zal ontvangen. Hieraan zijn kosten verbonden.

De belastingdienst schrijft hierover het volgende in zijn brief:
“Kunt u de aanslag op dit moment niet betalen, bijvoorbeeld omdat u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen? Misschien kunt u uitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken.”

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel in verband met Corona vragen. Particulieren en ondernemers zonder Corona-crisis kunnen een betalingsregeling afspreken via www.belastingdienst.nl/betalenenontvangen .

 

MariseVooraankondiging dwangbevel belastingdienst
read more