Bekendmakingen prinsjesdag

Bijgaand een samenvatting van aankomende wijzigingen op fiscaal gebied:

 • De zelfstandigenaftrek gaat sneller omlaag dan in eerdere jaren bepaald en eindigt in 2027 op € 900. De startersaftrek blijft wel ongewijzigd.
 • De fiscale oudedagsreserve (for) wordt afgeschaft. Doteren is per 1-1-2023 niet meer mogelijk.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat op 1-1-2023 naar € 0,21 (is nu € 0,19) en per 1-1-2024 naar € 0,24.
 • De middelingsregeling, waarbij je fluctuerend inkomen 3 jaar kon middelen, wordt afgeschaft. De laatst mogelijke middeling is 2022-2023-2024 (en dus alles wat daarvoor zit).
 • In de vennootschapsbelasting wordt de 1e schijf verlaagd van € 395.000 naar € 200.000, waardoor je dus sneller in de 2e schijf kunt komen. En daarnaast wordt het percentage van de 1e schijf verhoogd van 15% naar 19%. Dus aan 2 kanten nadelig.
 • De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (‘jubelton’) vervalt per 1-1-2024. In 2023 mag er slechts een kleine € 29.000 geschonken worden.
 • Voor particulieren wordt de btw op levering en installatie van zonnepanelen 0% per 1-1-2023. Dit met name om de belastingdienst te verlichten, want zij hadden hierdoor vele administratieve lasten.
 • De vrijstelling voor ondernemers met betrekking tot de bpm op bestelauto’s komt per 1-1-2025 te vervallen. Daarmee worden deze auto’s gelijk getrokken met de personenauto’s. De hoop is dat hierdoor meer ondernemers gaan kiezen voor elektrische bestelauto’s.
 • In box 3 wordt het tarief jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrije vermogen gaat ook omhoog en wordt per 1-1-2023 € 57.000 per persoon en dus € 114.000 bij partners.
 • De aanslagen van box 3 die nog niet definitief zijn vastgesteld, vallen onder de wet ‘Rechtsherstel box 3’. Hierbij wordt gekeken of er bij een nieuwe berekening, gunstigere uitkomsten zijn. Is dat zo, dan wordt die berekening toegepast.
 • Tot slot komt er dan een ‘Overbruggingswet box 3’ waarbij de berekening voor sparen en beleggen wordt aangepast, maar nog steeds op forfaitaire basis. De verwachting is dat in 2026 of 2027 er een berekening gaat komen op basis van werkelijk rendement.
MariseBekendmakingen prinsjesdag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.